Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Konkurs fotograficzny

piątek, 30 września 2011 12:15
-

Image

KRUS PT Polkoice serdecznie zaprasza rolnikó oraz członkó ich rodzin do udziału  konkursie fotograficznym   „JESIENNE PEJZAŻE – POLSKA WIEŚ OKIEM ROLNIKA ”

( Prace winny mieć postać odbitek na papierze fotograficznym, formatu minimalnie 15 x 21 cm, zalecany format 20 x 30 cm )

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 14-10-2011R

REGULAMIN KONKURSU
Technika – dowolna
Format prac – 1 bądz 3 zdjęcia o wymiarze 15x 21 cm
Termin - do dnia 14.10 2011 r
Szczegółowe informacje w Placówce Terenowej KRUS Polkowice  tel.76/845-24-69

Regulamin konkursu:
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu  „JESIENNE PEJZAŻE- POLSKA WIEŚ OKIEM ROLNIKA” jest Placówka Terenowa KRUS , ul. Kilińskiego 1, 59-100 Polkowice, Tel: 76 845-24-69
2. Konkurs kierowany jest do wszystkich rolników oraz członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS.
3. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronach internetowych gmin podległych pod PT KRUS Polkowice 
4. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres KRUS ,ul. Kilińskiego 1, 59-100 Polkowice  składać osobiście do dnia 14.10.2011r. (prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę) bądź wysłać mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17.10.2011r.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Do konkursu przyjmowane będą tylko  prace o tematyce jesiennej .
2. Każdy autor zdjęć może nadesłać max. 3 fotografie  o wymiarze 15x21 cm. technika wykonania zdjęć jest dowolna (np. odbitki barwne, czarno-białe).
3. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te zdjęcia , które nie brały udziału w innych konkursach i nie były nigdzie wcześniej publikowane.
4. Wraz ze zgłoszeniem na konkurs należy podać:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- adres korespondencyjny i mailowy autora,
- telefon kontaktowy,
- krótki komentarz
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. (np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia - JAN KOWALSKI").
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zdjęć
III. Zasady przyznawania nagród.
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury oceni wszystkie nadesłane prace w różnych kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę walory tematyczne, oryginalność i poziom artystyczny.
3. Decyzje Jury będą ostateczne.
4. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
5. Nagrodzone prace będą eksponowane na okolicznościowej wystawie w KRUS Polkowice .
6. Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie (osoby niepełnoletnie – podpis rodziców akceptujących regulamin).
7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowanym konkursem przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926).