Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę oleju opałowego

piątek, 30 września 2011 18:08
-
ImageGmina Kotla zawiadamia, że dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów komunalnych”.
 Wybrano ofertę wykonawcy: PETRO - „LAWA” Sp. z o.o. Dębno 1A 55-140 Żmigród, który uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt, za cenę ofertową brutto 3531,33 PLN/1000 l.
 Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.
 Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców, tj.:
1. Petro – Lawa Sp. z .o.o., Dębno 1A, 55-140 Żmigród - uzyskał 100,00 pkt,
2. POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 190, 59-301 Lubin – uzyskał 99,37 pkt, 3. EKONAFT – Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec – uzyskał 99,21 pkt.

                                        Wójt Gminy

                                   Łukasz Horbatowski